Masz dom? Masz obowiązki

Jesteś właścicielem domu? Twoim obowiązkiem jest jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymywanie go w takim stanie technicznym i estetycznym, aby nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

– Jeśli Twój dom zostanie uszkodzony przez siły natury, np. w wyniku huraganu zostanie zerwana część dachu lub w wyniku dewastacji zostaną poodrywane elementy elewacji itp., to jesteś zobowiązany przywrócić bezpieczne użytkowanie budynku, tak aby nie stanowił on zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. Dodatkowo, zgodnie ustawą o prawie budowlanym art. 62 mówi, że jako właściciel budynku powinieneś przeprowadzać okresowe kontrole – przestrzega doradca Agencji Ubezpieczeniowej Ewelina Kania.

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych powołując się na ten zapis może odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji braku określonych przepisami prawa przeglądów technicznych lub kontroli okresowych nieruchomości.

Podpowiadamy Ci jakich i jak często:

  • Kontrola instalacji elektrycznej i porunochronowe – raz na 5 lat.
  • Kontrola instalacji gazowej – raz na rok.
  • Kontrola przewodów kominowych – raz na rok, a w niektórych przypadkach nawet raz na kwartał
  • Kontrola budynku, jego estetyki i otoczenia – raz na 5 lat.
  • Kontrola kotłów
  • opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW – raz na 2 lata.
  • opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 20 kW do 100 kW – raz na 4 lata.

Artykuł partnera

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA EWELINA KANIA
Mikołów, ul. Karola Miarki 11
(Dom Handlowy Zgoda)
Orzesze, ul. Rybnicka 1
tel. 693 32 70 10, 516 55 06 13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *