Upadłość konsumencka-chcesz pokonać swoje długi? – służymy pomocą.

Oferujemy pomoc prawną uczestnikom postępowań upadłościowych zarówno po stronie wierzyciela upadłego jak również podmiotom prowadzącym lub biorącym udział w postępowaniu upadłościowym (syndykom, nadzorcom sądowym), a także podmiotom zagrożonym upadłością jak i samym upadłym.

http://tff.com.pl/

Służymy wsparciem i doradztwem w każdym etapie postępowania:
– analiza sytuacji ekonomicznej,
– wybór optymalnej ścieżki postępowania,
– przygotowanie przedsiębiorstwa do postępowania poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
– czynności w toku postępowania upadłościowego
 
Nasza oferta jest skierowana zarówno do dużych podmiotów ze skomplikowaną sytuacją prawną i ekonomiczną oraz wielomilionowym zadłużeniem, jak też do niewielkich spółek czy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 
W skład naszego zespołu wchodzą licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni (syndykowie), radcowie prawni, księgowi i ekonomiści posiadający szerokie doświadczenie nabyte podczas wieloletniej praktyki zawodowej.

http://tff.com.pl/

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do konsumentów w zakresie tzw. „upadłości konsumenckiej” Upadłość konsumencka oznacza umorzenie w całości lub w części zobowiązania osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
Upadłość konsumencka dla wielu ludzi w Polsce jest jedynym sposobem, by móc zacząć z powrotem normalnie funkcjonować – bez obciążeń finansowych, nękających windykatorów, zablokowanych kont bankowych i strachu przed każdym telefonem czy dzwonkiem do drzwi.
 
Do niedawna przeprowadzenie takiego postępowania było bardzo utrudnione, lecz zmienione przepisy znacznie ułatwiły możliwość przeprowadzenie upadłości. Aby przeprowadzić takie postępowanie Konsument musi złożyć wniosek na urzędowym formularzu do wydziału gospodarczego sądu rejonowego, w którym musi przekonać Sąd do ogłoszenia jego upadłości.

http://tff.com.pl/

Postępowanie to przebiega w trzech etapach obejmujących
– Rozpoznanie wniosku konsumenta  i postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej , które kończy się ogłoszeniem upadłości bądź oddaleniem wniosku w przypadku gdy nie są spełnione przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 
Podkreślić należy, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości które zakończy się oddaleniem wniosku uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku przez 10 lat !
 
– Postępowanie upadłościowe
Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne zostają wstrzymane z mocy prawa. Cały majątek upadłego przechodzi do tzw. „masy upadłości” i jest od tej pory zarządzany przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Syndyk dokonuje inwentaryzacji majątku, a następnie jego sprzedaży w celu pokrycia długów konsumenta.
   
– Plan spłaty wierzycieli i jego wykonanie
Plan spłaty wierzycieli ustala sąd upadłościowy po zatwierdzeniu listy wierzytelności względnie po wykonaniu ostatecznego planu podziału środków z likwidacji  masy upadłości. Uczestnicy postępowania upadłościowego (upadły, wierzyciele, syndyk) są przez sąd jedynie wysłuchiwani. Oznacza to, że projekt planu spłaty wierzycieli sporządza sąd na podstawie akt sprawy konkretnego postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do danego konsumenta

http://tff.com.pl/

Podkreślić należy, że Sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.
 
Postanowienie sądu o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego, kończy postępowanie i następuje wówczas całkowite oddłużenie.
 
Pomagamy osobom, które zadłużyły się przez przyczyny niezależne od nich. Jeżeli chcesz pokonać swoje długi – służymy pomocą. Skontaktuj się z nami i przekaż wszystkie informacje, a my sprawdzimy czy i jak możemy pomóc.

Katowice ul. Jałowcowa 4
Tel. 601 434 301
http://tff.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *