UWAGA! Zmiana przepisów dla pieszych i kierujących

Od 1 czerwca piesi będą mieć pierwszeństwo przed kierującymi już w chwili wchodzenia na przejście dla pieszych, a nie jak dotychczas, dopiero gdy już znajdują się na przejściu.

  • W razie wypadku z pieszym korzystanie przez niego ze smartfona (rozmowa lub słuchanie muzyki przez słuchawki) będzie dla pieszego okolicznością obciążającą
  • Przepisy nakładają na kierowców nowe obowiązki podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych – w tym zmniejszenie prędkości

Dotychczas obowiązywała zasada, że gdy pieszy znajdzie się na przejściu, wówczas ma on pierwszeństwo przed innymi pojazdami. Natomiast zanim znajdzie się na przejściu, nie może z tego przywileju pierwszeństwa korzystać.

Nowy przepis brzmi następująco:

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Pieszy od 1 czerwca będzie mieć pierwszeństwo przed pojazdem już w momencie wchodzenia na przejście dla pieszych. Tramwaj ma ustępować pierwszeństwa tylko tym pieszym, którzy na przejściu już się znajdują, natomiast pieszemu znajdującemu się na krawężniku nie musi ustępować.

Od 1 czerwca również należy zwolnić przed przejściem dla pieszych. Kodeks drogowy nakazuje zmniejszenie prędkości poniżej dopuszczonego na danym odcinku drogi limitu kierowcom pojazdów, również rowerzystów.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście (…).

Obowiązki pieszych nie zmieniają się. Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;”

Również od 1 czerwca na autostradach i drogach szybkiego ruchu obowiązywać będzie przepis o minimalnym odstępie od poprzedzającego pojazdu. Jest to zasada „pół licznika”: jadąc 100 km/h, należy zachować 50 metrów od pojazdu poprzedzającego. Jadąc 140 km/h – odstęp co najmniej 70 metrów.

Niższa prędkość w nocy w terenie zabudowanym

Nie ma już podwyższonego limit prędkości w terenie zabudowanym w nocy. Dotychczasowe 50 km/h w godzinach 5:00-23:00 w terenie zabudowanym obowiązuje już całą dobę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *