Wybór kotłów CO na paliwa stałe. Czym się kierować?

Sezon grzewczy przed nami, ale wiele osób właśnie teraz zaczyna myśleć o wymianie lub zakupie kotła do ogrzewania domu. Na co zatem zwrócić uwagę wybierając kocioł na paliwa stałe, aby nie narazić się na zakup kotła nie spełniającego obowiązujących norm ?

Kotły na paliwa stałe, których sprzedawcy deklarują zgodność z obowiązującymi normami można też kupić na aukcjach w popularnych serwisach aukcyjnych. Niestety, wiele z nich, choć cena jest najczęściej atrakcyjna, jak wykazują kontrole obowiązujących norm nie spełnia.

Znak CE. Musi być nim oznaczony każdy kocioł na ekogroszek, pellet drzewny, czy biomasę wprowadzany na rynek i dopuszczony do sprzedaży

Wykonanie kotła – np. jakość spawów, szczelność i spasowanie elementów ruchomych, ostre krawędzie, o które można się zranić itp. Jesteśmy skazani na ocenę „na oko”, ale wbrew pozorom nawet taka pobieżna ocena może wiele powiedzieć o jakości wykonania kotła.

Wyposażenie kotła. Każdy kocioł na ekogroszek, pellet drzewny, czy biomasę musi być wyposażony w zawory bezpieczeństwa, np. przy sterowniku. Kocioł na paliwa stałe powinien też mieć łatwo dostępny ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, czyli system zabezpieczający przed przegrzaniem się. Powinien być także wyposażony w zawirowywacze montowane w kanałach spalinowych kotłów. Zaburzają one ruch spalin po to, aby wymiana ciepła między gazami spalinowymi a krążącą w wymienniku kotła wodą była intensywna, a więc wysoka sprawność urządzenia. Kocioł nie powinien być natomiast wyposażony w dodatkowy ruszt do spalania innego rodzaju paliwa niż to, które jest dlań dedykowane.

Materiały z jakich wykonano komorę kotła. W przypadku kotłów węglowych np. na ekogroszek należy sprawdzić czy palenisko jest wyposażone w elementy ceramiczne, które akumulują ciepło. Pozwala to uzyskać wysoką temperaturę, w której następuje dokładne spalanie substancji lotnych wydzielających się z paliwa i oznacza mniejszą emisję szkodliwych związków do atmosfery.

Ważne jest sprawdzenie rodzaju paliwa, którym według producenta czy sprzedawcy można palić w kotle CO. Im więcej rodzajów paliwa można w danym kotle stosować, tym teoretycznie jest on bardziej uniwersalny i wygodny dla użytkownika. Z drugiej strony jednak z reguły im więcej rodzajów paliwa można w kotle stosować, tym niższa może być sprawność urządzenia. Ponadto stosowanie paliwa innego niż dedykowane zazwyczaj wiąże się ze zwiększoną emisją szkodliwych związków do atmosfery, co może być niezgodne z obowiązującą normę. Dobrze jest też zwrócenie uwagi, czy na terenie, w którym ma być użytkowany kocioł CO nie obowiązuje zakaz używania danego rodzaju paliwa, bo wiele samorządów wprowadziło takie ograniczenia.

Niezwykle istotnym parametrem, na który warto zwrócić uwagę jest sprawność kotła deklarowana przez producenta lub sprzedawcę. Im wyższa sprawność kotła, tym więcej ciepła można uzyskać z określonej ilości paliwa. Zmniejsza to koszty eksploatacji kotła na paliwa stałe, nie zmniejszając komfortu cieplnego.

Sposób podawania paliwa. Bardzo istotną kwestią przy wyborze kotła na paliwa stałe jest sposób podawania paliwa, tzn. czy paliwo jest podawane ręcznie czy automatycznie – automatyczne podawanie zwiększa komfort użytkowania, oszczędza czas. Brak takiego systemu w nowych kotłach na paliwa stałe może rodzić podejrzenia co do jakości kotła i jego zgodności z obowiązującymi normami.

Sposób spalania paliwa. Na to także warto zwrócić uwagę wybierając kocioł na paliwo stałe do ogrzewania domu. Kotły ze spalaniem dolnym zużywają mniej paliwa. W takich kotłach na ekogroszek czy pellet drzewny pali się tylko niewielka część załadowanego paliwa w dolnej części komory zasypowej, więc paliwo wystarcza na dłużej.

Wybierając kocioł do przydomowego systemu ciepłowniczego warto także sprawdzić pojemność komory zasypowej przy automatycznym podawaniu, czyli określić jak długo kocioł będzie pracował bez konieczności uzupełniania paliwa, co ma znaczny wpływ na wygodę użytkowania.

Sposób czyszczenia kotła. To także ważny parametr kotłów na paliwa stałe, który warto wziąć pod uwagę. Produkty spalania osadzają się na elementach kotła i mogą prowadzić do zmniejszenia jego sprawności energetycznej, a w skrajnych przypadkach nawet do samozapłonu. Łatwy dostęp do paleniska pozwoli na utrzymanie urządzenia na odpowiednim poziomie sprawności. Warto wybrać kocioł wyposażony w system półautomatycznego oczyszczania, co ułatwi dbanie o jego sprawność. Jeżeli do czyszczenia i konserwacji konieczne są narzędzia, np. szczotki, czy wyciory, warto zapytać sprzedawcę, czy zostaną dostarczone wraz z kotłem.

Każdy kocioł na paliwo stałe powinien mieć instrukcję obsługi, która musi być zrozumiała. Powinna zawierać informacje dotyczące instalacji kotła, sposobu palenia, obsługi, eksploatacji itp. Brak instrukcji powinien być sygnałem ostrzegawczym. Chyba, że chcemy kupić np. kocioł używany z drugiej ręki, a instrukcje są dostępne np. na stronach internetowych producenta.

Każdy kocioł na paliwa stałe – ekogroszek czy pellet drzewny powinien mieć widoczną etykietę energetyczną. Pomoże ona porównać oferty i ułatwi wybór urządzenia, które jest jednocześnie oszczędne i wydajne. Najważniejszym parametrem pokazanym na etykiecie jest klasa efektywności energetycznej. Obecnie skala wynosi od A+++ (najlepsza) do D (najgorsza, poniżej normy). Im wyższa klasa, tym bardziej efektywny kocioł i mniej energii zużywa do ogrzewania pomieszczeń.

Każdy kocioł CO powinien także mieć kartę informacyjną, w której znajdą się takie dane jak nazwa dostawcy, identyfikator modelu, klasa efektywności energetycznej, znamionowa moc cieplna w kW, współczynnik efektywności energetycznej czy sezonowa efektywność energetyczna. Karta kotła CO powinna też zawierać informacje na temat sprawności kotła oraz poziomu emisji pyłu, tlenku węgla czy tlenków azotu, a więc wpływu kotła na jakość powietrza. Pozwoli to sprawdzić czy dany kocioł na ekogroszek czy pellet drzewny faktycznie spełnia obowiązujące normy.

Należy pamiętać, że zakup kotła niespełniającego wymagań ustawowych może w ciągu najbliższych lat wiązać się z poniesieniem wysokich kosztów demontażu niedozwolonego urządzenia oraz koniecznością zakupu nowego. Warto zatem wybierać rozważnie, a w razie wątpliwości zwrócić się do specjalisty. A najlepiej kupić kocioł z gwarancją udzielaną przez uznanego producenta.

P.H.U. Bożena Wieczorek
ul.Ogrodowa 42a
43-170 Łaziska Górne
https://www.poseidon-laziska.pl/

artelis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *