Problem uzależnienia

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost ilości kobiet pijących w sposób szkodliwy dla zdrowia oraz kobiet, u których można stwierdzić wyraźne objawy uzależnienia.

Kobiety pijące szkodliwie i uzależnione od alkoholu szybciej od mężczyzn doznają szkód somatycznych (m.in.: zmiany patologiczne w wątrobie) i psychicznych (np.: stany depresyjne, lękowe). Również model picia alkoholu jest inny niż u mężczyzn. Kobiety piją głównie w samotności. Alkohol spożywają przede wszystkim w domu, próbują ukryć swój problem przed znajomymi i rodziną. Obwiniają siebie za taki stan rzeczy, występuje u nich zaniżona samoocena, a nawet czują do siebie pogardę. Wstyd i poczucie winy powodowane są lękiem przed oceną ze strony otoczenia przez co rzadziej szukają pomocy. Postanawiają poradzić sobie same próbując utrzymać abstynencję.

Jednak sama abstynencja to dopiero początek procesu zdrowienia. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia nie zanikają automatycznie z chwilą zaprzestania picia. Osoba uzależniona nadal w nałogowy sposób reguluje swoje emocje. Wzrasta przykre napięcie, któremu towarzyszy coraz silniejsze pragnienie ulgi. Pojawia się głód alkoholowy.

Pacjentki na początku leczenia często nie potrafią poradzić sobie z tym głodem. To właśnie w tym okresie, wśród pacjentek leczących się w poradniach jest najwięcej powrotów do picia i rezygnacji z leczenia. Często koniecznym okazuje się leczenie w ośrodku zamkniętym. Tutaj bowiem osoba uzależniona uzyskuje silne oparcie w towarzyszącej jej, praktycznie cały dzień, grupie terapeutycznej i w społeczności.

Niestety zdarza się, że partnerzy kobiet uzależnionych i współuzależnionych nie chcą by partnerka podejmowała terapię w ośrodku ze względu na przewagę mężczyzn w tych placówkach, co stwarza poczucie zagrożenia i zazdrości.

Odpowiedzią na tego typu problemy jest nowopowstały Ośrodek Terapeutyczny dla uzależnionych i współuzależnionych kobiet w Międzyrzeczu Górnym koło Bielska-Białej. Ośrodek specjalizuje się w terapii kobiet. Oferta obejmuje leczenie uzależnień (alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, hazardu), współuzależnienia oraz zaburzeń odżywiania. Proponowany program zdrowienia dla kobiet łączy terapię psychologiczną i program 12 kroków AA, który powstał w USA. Po raz pierwszy zastosowano go w zamkniętym lecznictwie odwykowym w stanie Minnesota w latach 40 ubiegłego wieku. Model „Minnesota” jest obecnie stosowany w wielu krajach. Jak wskazują statystyki około 67 procent osób zdrowiejących w oparciu o ten program zachowuje trzeźwość przynajmniej przez kolejne 16 lat, podczas gdy w oparciu o samą terapię jest to zaledwie 25 procent.

Program Ośrodka, warsztaty i zajęcia prowadzone są ze szczególnym naciskiem na samoakceptację, budowanie poczucia własnej wartości, asertywności i radzenia sobie z poczuciem winy. Zarówno Ośrodek jak i program terapeutyczny poddany jest superwizji, czyli kontroli przebiegu i skuteczności programu leczenia oraz etyki zawodu.

Jak mówią założycielki Ośrodka: „Chcemy nieść pomoc, ponieważ mamy dużą wrażliwość i zrozumienie problemu uzależnienia i współuzależnienia. Wielu z nas ma osobiste doświadczenie walki z nałogiem, walki o siebie lub o swoich najbliższych. W naszym przekonaniu w bezpiecznym środowisku jakim jest społeczność kobiet, problemy ich uzależnienia mogą być otwarcie i ze zrozumieniem dyskutowane. Nasi wykwalifikowani terapeuci z wielką wrażliwością i troską dbają o bezpieczeństwo psychiczne podopiecznych podczas przepracowywania często traumatycznych przeżyć”. Artykuł reklamowy

Przesłaniem Ośrodka są słowa: „Nie musisz już cierpieć w ukryciu i osamotnieniu. Przyjmij pomoc jaką chcemy Ci zaoferować”.


43-392 Międzyrzecze Górne
ul. Willowa 769
735 469 430
infootuk@gmail.com
www.terapiakobiet.pl
facebook/FundacjaOtuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *