Szkody górnicze

Wydobycie węgla kamiennego w naszym rejonie to bardzo istotna gałąź gospodarki, niestety działalność kopalni ma też negatywne skutki dla okolicznych mieszkańców. Roboty podziemne mają bezpośredni wpływ na nieruchomości znajdujące się na powierzchni. Warto wiedzieć, że kopalnia zgodnie z prawem jest zobowiązana wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego.

Pęknięcia elewacji, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa to tylko niektóre z konsekwencji eksploatacji górniczej. Jednak do najgroźniejszych szkód górniczych należą osłabienie struktury i przechył nieruchomości.
Ciągłe wstrząsy i tąpnięcia powodują powolne niszczenie budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wydobycie powoduje tworzenie się pod powierzchnią pustych przestrzeni, a w konsekwencji zapadanie i osuwanie się obiektów budowlanych.

Odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze
Prawo geologiczne i górnicze nakłada na kopalnię obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Przywrócenie do stanu poprzedniego oznacza naprawienie wszystkich szkód w taki sposób, jakby szkody górnicze nigdy nie wystąpiły. W wielu przypadkach ze względu na uszkodzenia jest to niemożliwe, np. kiedy przechył budynku jest na tyle duży, że nie nadaje się do rektyfikacji (prostowania). Wtedy kopalnia zobowiązana jest wypłacić odszkodowanie o wartości całej nieruchomości (nawet kilkaset tysięcy złotych).
Jak ubiegać się o odszkodowanie?
Jako pierwsze należy złożyć odpowiedni wniosek do kopalni odpowiedzialnej za szkody górnicze. Niestety kopalnie niechętnie rozpatrują takie wnioski, bardzo często odmawiają lub przeciągają sprawę tak, aby doprowadzić do przedawnienia (UWAGA: termin przedawnienia szkód górniczych wynosi 5 lat!).
W wielu przypadkach niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W tym przypadku ustawodawca ułatwił ubieganie się o odszkodowanie, poprzez zwolnienie pokrzywdzonych z kosztów sądowych. Wartość szkód oceniana jest przez niezależnego biegłego sądowego. Biegły bada czy szkody są spowodowane działalnością kopalni oraz wycenia straty. Dzięki ocenie biegłego sąd wie jakiej wysokości odszkodowanie przyznać pokrzywdzonym.
Komu zlecić prowadzenia sprawy o odszkodowanie za szkody górnicze?
Sprawę o odszkodowanie za szkody górnicze warto zlecić specjalistom. Doświadczony adwokat lub radca prawny sprawnie poradzi sobie na sali sądowej i uzyska najwyższe możliwe zadośćuczynienie. Warto zainwestować w dobrego pełnomocnika, a z pewnością zwróci się to w postaci wysokiego odszkodowania.

Katowice, al. Wojciech Korfantego 51
Tel. 720 838 100
https://twojprawnik.one/
fb/Twojprawnik.one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *