W żłobku dziecko rozwija się lepiej niż w domu!

Dzieci chodzące do żłobka, lepiej radzą sobie w przedszkolu i szkole, są bardziej rozwinięte emocjonalnie i szybciej nawiązują relacje z rówieśnikami. Co więcej, żłobek uczy dziecko samodzielności, pracy w grupie, dzielenia się, czekania na swoją kolej oraz wyrażania własnych potrzeb. Warunkiem tego jest wysoki standard żłobka, wykwalifikowana kadra i jak najmniejsza liczba dzieci na jednego opiekuna.

W Polsce bardzo niewiele dzieci w wieku do trzech lat korzysta ze żłobków. Główną przyczyną jest wciąż panujące przekonanie, że z dzieckiem w domu przez pierwsze lata powinna być mama i że jest to najlepsza opieka dla dziecka. W żłobku dziecko rozwija się lepiej niż w domu!
Tymczasem badania przeprowadzone na uniwersytetach Brytyjskich oraz Amerykańskich dowodzą, że dzieci, które uczęszczają do żłobka, rozwijają się szybciej pod względem intelektualnym i społecznym. U dzieci żłobkowych szybciej wykształca się odpowiedzialność, widoczna jest większa ciekawość świata i otwartość na innych.
Z badań wynika, że te dzieci, które korzystały ze żłobka, lepiej radzą sobie w przedszkolu, lepiej uczą się w szkole, mają lepsze zdolności do nauki języków obcych, lepsze kompetencje społeczne oraz emocjonalne w porównaniu z grupą, która nie korzystała z takiej opieki.

Dlaczego warto wybrać nasz żłobek?
Nasz żłobek znajduje się w centrum Mikołowa. Jesteśmy małą placówką i chcemy aby dzieci czuły się u nas jak w domu. Nasi podopieczni mają u nas duże możliwości rozwoju pod okiem wykwalifikowanych opiekunek, które są anglojęzyczne. Dzieci rozwijają się poprzez zajęcia plastyczne, taneczno-ruchowe, manualne oraz przez kontakt z rówieśnikami. Mamy nasz własny ogródek, w którym spędzamy wiosnę i lato.

Nasz żłobek różni się od innych żłobków, ponieważ jesteśmy żłobkiem anglojęzycznym. To oznacza, że dzieci cały dzień, wszystkie zajęcia czy czynności codzienne wykonują z nami po angielsku. W ten sposób chcemy im dać możliwość posługiwania się dwoma językami jak językiem ojczystym, a tym samym dać im lepszy start w przyszłość.
Hanna Turner

Mikołów, ul. Żwirku i Wigury 17
tel. 501 439 237
www.milesofsmiles.pl
fb/milesofsmilesmikolow