Alkoholizm kobiet

W prawdzie alkoholizm jako jednostka chorobowa nie dzieli się na alkoholizm damski i męski, to w praktyce model picia alkoholu przez kobiety jest inny niż u mężczyzn. Kobiety inaczej czują, inaczej reagują, inaczej również przebiega proces rozwoju uzależnienia, jak i późniejsze wyjście z nałogu. Piją zazwyczaj w samotności, w zaciszu domowym po spełnieniu podstawowych obowiązków związanych z rolą pracownika, matki, żony. Często „do poduszki”, kiedy wszyscy domownicy już śpią.

Kobiety potrafią utrzymywać bardzo długo swoje picie w całkowitej dyskrecji, ponieważ jednocześnie są niezwykle sprawcze w domu czy w pracy. Często są perfekcjonistkami.
Częściej niż mężczyźni piją regularnie i na tzw.: „dawce podtrzymującej” – długo nie upijają się do utraty przytomności, nie wszczynają awantur, nie są głośne, ale piją codziennie lub prawie codziennie. W początkowej fazie rozwoju choroby rzadziej sięgają po wysokoprocentowe alkohole.
Obwiniają siebie, za taki stan rzeczy, występuje u nich zaniżona samoocena, a nawet czują do siebie pogardę. To zagubienie, charakterystyczne zarówno dla uzależnionych kobiet, często jest drastycznie pogłębione przez takie doświadczenia jak przemoc, porzucenie, molestowanie seksualne, gwałt, aborcja, bulimia i anoreksja, samookaleczenia fizyczne i psychiczne, niezdolność do samo wybaczenia.
Istotnym problemem placówek leczących osoby uzależnione, jest pominięcie specyfiki kobiecego uzależnienia i traum w programach terapeutycznych, co powoduje, że kobiety często czują się niezrozumiane i mają trudności z utożsamieniem się z problemem alkoholizmu. Właśnie dlatego stworzyliśmy specjalistyczny ośrodek terapii dla kobiet.
Ośrodki odwykowe w Polsce – co nas wyróżnia?
Jesteśmy jedynym w Polsce certyfikowanym, specjalistycznym ośrodkiem terapii uzależnień dla kobiet.
Specjalizujemy się w pomocy kobietom uzależnionym od alkoholu, leków, narkotyków i substancji psychoaktywnych. Prowadzimy również terapię w zakresie zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja), oraz terapię dla współuzależnionych.
Z danych przesłanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) wynika, że w refundowanych przez NFZ placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu blisko co piąta osoba uzależnienia od alkoholu została skierowana do placówki przez sąd rodzinny, przy czym odsetek mężczyzn w tych placówkach przekracza 70%. Proces terapeutyczny nakierowany jest głownie na edukację alkoholową, w oparciu o męski model uzależnienia. Z kolei wiele prywatnych ośrodków odwykowych w Polsce oferuje usługę, nie spełniając wymogów ustawy o lecznictwie odwykowym. Podstawowym kryterium wyboru powinien być wpis ośrodka do rejestru podmiotów wykonujących usługę leczniczą, ilość godzin terapii, kadra z uprawnieniami, certyfikowany program, a nie sauna czy basen.
Niestety wstyd i poczucie winy powodują, że kobiety rzadziej szukają pomocy. Nierzadko zdarza się również, że partnerzy kobiet uzależnionych nie chcą by partnerka podejmowała terapię w ośrodkach koedukacyjnych ze względu na przewagę mężczyzn w tych placówkach.
Ponad to sama abstynencja to zaledwie początek procesu zdrowienia. Z każdym dniem terapii stan fizyczny i psychiczny pacjentki oprawia się. Jest to jednak nadal w pełni rozwinięty stan chorobowy. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia nie zanikają automatycznie z chwilą zaprzestania picia. Wzrasta przykre napięcie, któremu towarzyszy coraz silniejsze pragnienie ulgi. Pojawia się głód alkoholowy. Pacjentki na początku leczenia często nie potrafią poradzić sobie z tym głodem. To właśnie w tym okresie, wśród pacjentów leczących się w poradniach jest najwięcej powrotów do picia i rezygnacji z leczenia.
Alkoholizm, jak każde inne uzależnienie, jest chorobą i nieleczona będzie się pogłębiać oraz powodować coraz większe cierpienie zarówno uzależnionej osoby, jaki jej bliskich.
Gdzie po pomoc ma udać się rodzina alkoholika?
Otaczamy opieką osoby uzależnione a także ich rodziny. W przypadku współuzależnienia dochodzi bowiem do destabilizacji funkcjonowania całego systemu rodzinnego, co powoduje cierpienie nie tylko dorosłych, ale i dzieci.
Na terenie naszego Ośrodka działa PORADNIA TERAPEUTYCZNA.
Skontaktuj się z nami, by umówić się na pierwszą wizytę. Istnieje możliwość konsultacji online.

43-392 Międzyrzecze Górne
ul. Willowa 769
735 469 430
infootuk@gmail.com
www.terapiakobiet.pl
facebook/FundacjaOtuk