Jak zorganizować pogrzeb?

Najważniejszym dokumentem wystawianym bezpłatnie, który jest niezbędny do zorganizowania pogrzebu jest karta zgonu. Bez niej nie będzie można zorganizować pogrzebu, ani przewieźć ciała do kostnicy. Jesteśmy zobowiązani do pochowania bliskiego do 72 godzin od momentu zgonu.

https://zakladpogrzebowylukawski.tychy.pl/

Odebranie karty zgonu jest zależne od rodzaju śmierci bliskiej nam osoby. Wyróżniamy następujące trzy przypadki:

 a) śmierć naturalna

– należy wezwać lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe (nr telefonu: 999, tel. komórkowy: 112);
– po potwierdzeniu zgonu lekarz lub pogotowie musi wystawić kartę zgonu (pogotowie nie ma prawa wystawić jedynie karty informacyjnej i zalecić wizyty u lekarza rodzinnego w celu wystawienia karty zgonu).

b) śmierć następuje w szpitalu

– karta zgonu zostaje wystawiona przez lekarza zajmującego się pacjentem;
– rodzina jest zobowiązana do odebrania ciała ze szpitala.

c) śmierć następuje w wypadku lub z powodu przestępstwa

– lekarz ma prawo do odmówienia wystawienia karty zgonu i zarządzić przewóz zmarłej osoby do zakładu medycyny sądowej. Kartę zgonu wystawia lekarz w zakładzie po oględzinach. Odbiór ciała jest możliwy po otrzymaniu zgody od Policji.

W przygotowaniu pochówku mamy dwie możliwości. Pierwszy wariant polega nad samodzielnym przygotowaniu pogrzebu. W tym przypadku musimy zadbać o ubiór oraz toaletę bliskiej osoby (golenie, czesanie, makijaż, itp.), możemy także zdecydować się na balsamowanie lub inne zabiegi. Ponadto konieczny będzie zakup trumny dla osoby pochowanej.

W drugiej opcji wybieramy zakład pogrzebowy oraz ustalamy termin przewiezienia zwłok do kostnicy oraz usługi jakie chcemy zakupić. Należy pamiętać o szczegółowej umowie pisemnej z dokładnym cennikiem. Istotne jest ustalenie daty pogrzebu miejsca pochówku oraz wybór cmentarza wraz z typem obrządku religijnego. Na koniec wybieramy rodzaj trumny. Zakład może zająć się pobraniem zasiłku pogrzebowego z ZUSu (w przypadku, gdy zmarły miał ubezpieczenie) oraz aktu zgonu.

Dokumenty jakich wymaga zakład usług pogrzebowych to:

– karta zgonu;
– dowód osobisty zmarłego i osoby organizującej pogrzeb;
– potwierdzenie z miejsca pracy o zatrudnieniu, ewentualnie ostatni wyciąg z reny lub emerytury.

Kolejne istotne sprawy to zakup kwatery na wybranym cmentarzu chyba, że zmarły posiadał zarezerwowane i opłacone miejsce. Następnie dokonanie wyboru daty nabożeństwa i mszy żałobnej. Wszystkie te szczegóły załatwiamy z księdzem danej parafii.

Po ustalonej dacie nabożeństwa powiadamiamy bliskich poprzez klepsydry rozwieszane na mieście lub nekrologi w prasie, a także kupujemy kwiaty lub wieńce.

Ostatnią czynnością związaną z pogrzebem osoby bliskiej jest odbiór aktu zgonu – należy udać się do urzędu stanu cywilnego zgodnie z miejscem zamieszkania. Akt zgonu potrzebny jest do przystąpienia do procedury otrzymania zasiłku pogrzebowego, wypłaty ubezpieczenia, procesu spadkowego. Wymaganymi w Urzędzie dokumentami są: karta zgonu, dowód swój i zmarłej osoby, odpis aktu urodzenia (w przypadku dziecka), książeczka wojskowa (gdy zmarły miał mniej niż 50 lat, akt małżeństwa (jeżeli zmarły to współmałżonek), dokumentacja z prokuratury (w przypadku śmierci w wypadku i w wyniku morderstwa). Należy napisać wniosek o wydanie 3 odpisów aktu zgonu, które zostaną wydane bezpłatnie.

Tychy ul. Wyszyńskiego 14c
tel.całą dobę: 32 227 31 79
tel./fax: 32 227 35 11
tel. kom. 602 245 813

Źródło:artelis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *