Leczenie uzależnień kobiet

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost ilości kobiet pijących w sposób szkodliwy dla zdrowia oraz kobiet, u których można stwierdzić wyraźne objawy uzależnienia. Kobiety pijące szkodliwie i uzależnione od alkoholu szybciej od mężczyzn doznają szkód somatycznych (m.in.: zmiany patologiczne w wątrobie) i psychicznych (np.: stany depresyjne, lękowe). Wówczas terapia w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień staje się nieodzowna.

Słowo „alkoholiczka” może zrażać i budzić opory. Zwłaszcza w stosunku do kobiet pojęcie to wywołuje silne skojarzenia. Wiele osób z dużą większą tolerancją odnosi się do pijącego mężczyzny, kiedy jednak ten problem dotyczy kobiety osąd jest negatywny i jednoznaczny. Sama pijąca kobieta często podziela ten pogląd i nie potrafi unieść ciężaru dołującego poczucia winy. Obwinia siebie, za taki stan rzeczy, występuje u niej zaniżona samoocena, a nawet czuje do siebie pogardę. Wstyd i poczucie winy powodują lęk przed oceną za strony otoczenia przez co trudniej jest jej przyznać się do porażki i szukać pomocy.

Również model picia alkoholu przez kobiety jest inny niż u mężczyzn. Kobiety piją głównie w samotności. Alkohol spożywają przede wszystkim w domu, próbują ukryć swój problem przed znajomymi i rodziną.
Właśnie z uwagi na powyższe czynniki coraz częściej zwraca się uwagę na potrzebę uwzględnienia różnic płci w terapii uzależnień. Dlatego ważne aby kobieta borykająca się z tym problemem trafiła na odwyk alkoholowy dla kobiet, gdzie będzie mogła poddać się leczeniu kobiecego alkoholizmu. Pojawia się zatem pytanie:

Gdzie na odwyk powinna udać się kobieta borykająca się z takimi problemami?

Oczywistym staje się, że dla kobiet powinno się opracowywać specjalistyczne programy leczenia uwzględniające specyfikę kobiecego alkoholizmu. Takie programy są tworzone również w Polsce. Jednak dostępność tych programów jest niewystarczająca. Istotnym problemem placówek leczących osoby uzależnione, jest pominięcie specyfiki problemu w programach terapeutycznych, co powoduje, że kobiety często czują się niezrozumiane i mają trudności z utożsamieniem się z problemem alkoholizmu. Właśnie dlatego stworzyliśmy specjalistyczny ośrodek terapii dla kobiet.

Co nas wyróżnia?
Jesteśmy jedynym w Polsce certyfikowanym, specjalistycznym ośrodkiem terapii uzależnień kobiet.
Specjalizujemy się w pomocy kobietom uzależnionym od alkoholu, leków, narkotyków, substancji psychoaktywnych. Prowadzimy również terapię w zakresie zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja), oraz terapię dla kobiet współuzależnionych i w depresji.
Do naszego Ośrodka leczenia alkoholizmu kobiet w Międzyrzeczu Górnym koło Bielska-Białej trafiają różne kobiety: młode, w średnim wieku i starsze, gospodynie domowe, kobiety sukcesu i studentki, wywodzące się z zamożnych bądź ubogich rodzin, mężatki i singielki Chociaż każda z nich jest inna, wszystkie osiągnęły stan w którym musiały przyznać, że alkohol w poważnym stopniu wpływa na ich życie. Dzięki programowi Ośrodka znalazły sposób aby przestać pić, zachować trzeźwość i zbudować nowe życie, bardziej pełne, szczęśliwe i wolne. Poprzez połączenie terapii, programu 12 kroków AA i społeczności terapeutycznej, pacjentki zyskują znacznie więcej niż tylko wiedzę. Program terapeutyczny pomaga im zrozumieć chorobę, społeczność uczy szczerości w relacjach i współistnienia z innymi a program 12 kroków przynosi przemianę duchową i poczucie przynależności do wspólnoty ludzi których łączy problem uzależnienia.

Dobry ośrodek odwykowy to przede wszystkim tworzący go ludzie.

Naszym największym atutem jest profesjonalna i doświadczona kadra.
Wielu z naszych pracowników ma wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy w całym systemie leczenia odwykowego w Polsce, między innymi w szpitalach, miejskich ośrodkach terapeutycznych, oddziałach detoksykacji, noclegowniach, izbach wytrzeźwień czy placówkach MOPS, gdzie ratowali życie osób całkowicie wyniszczonych nałogiem, często nazywanych „beznadziejnymi przypadkami”.

Jednak nade wszystko, to nie tyle wysoce doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie uzależnień kobiet, ale ludzie, dla których niesienie pomocy w walce z tą straszną chorobą jest celem i sensem życia.

„…Chcemy nieść pomoc, ponieważ mamy dużą wrażliwość i zrozumienie problemu uzależnienia i współuzależnienia. Wielu z nas ma osobiste doświadczenie walki z nałogiem… walki o siebie lub o swoich najbliższych.”

Artykuł promocyjny

43-392 Międzyrzecze Górne
ul. Willowa 769
735 469 430
infootuk@gmail.com
www.terapiakobiet.pl
facebook/FundacjaOtuk