Nowoczesna Edukacja dla Dorosłych

Szkoła IDEA to nowoczesna, bardzo przyjazna placówka dla osób pracujących oraz tych, które stoją przed wyborem lub zmianą swojej ścieżki zawodowej w każdym wieku. Zajęcia odbywają się na osiedlu Piastów w Pszczynie w Zespole Szkoł nr 1 przy ulicy Kazimierza Wielkiego w systemie zaocznym, dwa weekendy w miesiącu lub w szkole medycznej stacjonarnej dla dorosłych w piątki (od 16:30), w soboty i niedziele.

Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej, kształcą zatem w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez MEN, a każdy kierunek kończy się egzaminem państwowym, który odbywa się w siedzibie szkoły. Słuchacze uczący się w szkole mogą otrzymać zaświadczenia potrzebne do takich instytucji jak ZUS, PCPR itp.

Profesjonalna kadra
Placówka zatrudnia najlepszych wykładowców, doktorów, egzaminatorów, doświadczonych instruktorów, aby wiedza przekazywana trafiała do słuchaczy w sposób praktyczny i przygotowujący ich do samodzielnego prowadzenia np. działalności gospodarczej, czy objęcia stanowiska związanego z kierowaniem grupą osób. Jest to kadra nauczycieli z doświadczeniem w pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi, co jest niewątpliwym atutem szkoły IDEA. Kolejnym atutem jest wysoki procent zdawalności egzaminów zawodowych.

Opiekun medyczny
Szczególnie w ostatnim czasie rozwinęliśmy kierunek opiekun medyczny, zatrudniliśmy fachowców, wyposażyliśmy bogato pracownie medyczną, która umożliwia uzyskanie wysokich kwalifikacji w opiece pacjenta. Przekłada się to na 100% zdawalność egzaminu zawodowego. Praca w branży medycznej nie wymaga już długiej nauki, a daje możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i uprawnień w zaledwie 1,5 roku. Zatem osoby, które mają długoletnią przerwę w edukacji, mogą śmiało podjąć wyzwanie rozpoczęcia zmiany zawodu lub podniesienia wykształcenia.


Zapraszamy na nowe kierunki medyczne (wyszczególnione na reklamie, na czerwonym tle).

Artykuł promocyjny

Pszczyna, ul. Bogedaina 43
tel. 518 430 901, 32 441 43 18
www.ideaszkola.edu.pl
ideaszkola@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *