STOP smogowi i niskiej emisji

Niska emisja to nic innego jak szkodliwe pyły i gazy, które przedostają się do atmosfery (nie wyżej…