Wsparcie dla najemców mieszkań: nawet 1500 zł miesięcznie.

Osoby najmujące mieszkanie, które w związku z epidemią znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, będą mogły otrzymać wsparcie finansowe od rządu. Szczegóły nowego programu przedstawiła wicepremier Jadwiga Emilewicz .

Źródło

W sejmie przedłożono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Najistotniejsza ze zmian dotyczy wprowadzenia dopłaty do czynszu dla wynajmujących mieszkania. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem takie wsparcie będzie mogło zostać przyznane najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zwanych dalej „najemcami”, jeżeli spełnią oni następujące warunki:

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.;

  • najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.;
  • najemcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę.

Poza przedstawionymi warunkami trzeba będzie również spełnić inne kryteria. Warunkiem otrzymania dopłaty jest bowiem także metraż mieszkania. W przypadku samotnej osoby mieszkanie nie może być większe niż 35 mkw., a przy dwóch osobach – 40 mkw.; w przypadku trzech lokatorów powierzchnia nie może być z kolei większa niż 45 mkw., a w przypadku czterech – 55 mkw. Jeżeli natomiast w lokalu mieszka pięć osób, metraż nie może być większy niż 65 mkw.

Z dodatku będą mogli skorzystać zarówno mieszkający w lokalach komunalnych, spółdzielczych, jak i z puli i towarzystw budownictwa społecznego. O państwową pomoc będą mogli starać się również wynajmujący mieszkania od osób prywatnych i firm. Ważne, aby osoba wynajmująca posiadała tytuł prawny do zajmowanego lokalu, czyli umowę najmu lub podnajmu.

Maksymalna wysokość dopłaty będzie stanowić 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, przy czym nie więcej niż 1500 zł miesięcznie. Jednocześnie projekt ustawy zakłada, że jeżeli miesięczny czynsz opłacany przez najemcę jest wyższy niż w dniu 14 marca 2020 r., to wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę ustalana będzie według stanu na dzień 14 marca 2020 r. Dysponentem środków będą gminy, a zatem wszyscy zainteresowani powinni wnioskować o dopłaty właśnie w swoich gminach.

Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę przyznawane będą na wnioski składane między 1 lipca a 31 grudnia 2020 r. Dopłaty do mieszkań będą wypłacane z mocą wsteczną – od daty wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, czyli od 13 marca.

Wsparcie dla wynajmujących mieszkania ruszy najprawdopodobniej w lipcu. Dopłata do czynszu dla wynajmujących ma wynosić maksymalnie 1500 zł i ma być wypłacana z mocą wsteczną. Nie każdy wynajmujący otrzyma pomoc – aby ją uzyskać, trzeba spełnić kryteria dochodowe, liczy się też metraż wynajmowanego mieszkania. Dopłaty do czynszu nie będą przyznawane automatycznie – należy o nie wnioskować w urzędzie gminy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *