Jak zadbać o rozwój motoryki u dzieci?

Rozwój fizyczny dziecka to długotrwały i  wieloetapowy proces. Maluchy codziennie poznają świat, przetwarzają różne bodźce poprzez doświadczanie otoczenia wszystkimi zmysłami, zaczynają wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas wykonywania innych, nieznanych dotąd działań.

Motoryka to termin odnoszący się do czynności człowieka związanych z  ruchem. W  rozwoju dzieci bardzo duże znaczenie ma rozwijanie motoryki zarówno małej, jak i  dużej. Wykazują one na co dzień ogromną potrzebę ruchu – biegają, skaczą, bawią się na placach zabaw. Uczą się przy tym nowych umiejętności, poznają nowe kształty, struktury oraz rozwijają się ruchowo.
Wszelkie czynności wykonywane przez dłonie i  palce są ściśle związane z  motoryką małą. Kontrolowane ruchy rąk, chwytanie przedmiotów i  manipulowanie nimi w  celu wykonania konkretnego zadania to jedne z  podstawowych umiejętności rozwijanych podczas doskonalenia motoryki małej. Ćwiczenia wykonywane przy okazji chwytania zabawek, układania klocków, czy też rysowania znakomicie wpływają na rozwój umiejętności manualnych dzieci.
Aby prawidłowo stymulować rozwój ruchowy dziecka nie można zapomnieć motoryce dużej. W  tym czasie rozwija się płynność, rytmiczność oraz zwinność ruchów, a  także ich siła. Celem ćwiczeń charakterystycznych dla rozwoju motoryki dużej jest kształtowanie ogólnej koordynacji ruchowej, kontroli nad własnym ciałem oraz uzyskanie ruchów celowych, skierowanych na określone zadania.

Rozwój fizyczny można kształtować na różne sposoby. Z  pomocą w  jego kształtowaniu przychodzą sale zabaw dla dzieci. Wyposażenie, które znajdziemy w  takich obiektach pozwala na rozwijanie zarówno motoryki małej, jak i  dużej. Bardzo często zauważamy tam podział na strefy dla dzieci młodszych – do 3 lat, oraz dla dzieci starszych. Umożliwia to dostosowanie przez rodzica atrakcji zgodnie z  aktualnymi możliwościami motorycznymi dziecka. Wspieramy w  ten sposób rozwój określonych umiejętności maluszka.
Umożliwiając dziecku jak najwcześniejszy dostęp do zdobywania doświadczeń motorycznych sprawiamy, że dzieci osiągają wyższy stopień sprawności, stają się bardziej samodzielne, a  co za tym idzie bardziej pewne siebie i  ufne we własne siły. Warto korzystać z  miejsc dostosowanych do kształtowania tych umiejętności.

Artykuł partnera

Sala Zabaw Podwodny Świat
Tychy ul. Borowa 128
Tel. 514 301 949
https://www.podwodny-swiat.pl/

Sala zabaw 4KIDS – Centrum rozrywki
Tychy ul. Grota Roweckiego 53
http://www.4-kids.pl/
FB/4kidsbawialnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *